Idealan način poslovanja podrazumeva da se za kratko vreme odrade one najbitnije stavke. Sada tu postoje dva problema: kako prepoznati šta je bitno za posao i kako da se skrati vreme potrebno za izvršenje obaveza. Za obe opcije ima nekoliko načina da se poveća efikasnost bez gubitaka u kvalitetu.

Radeći na internetu više od deset godina, pratio sam direktno evoluciju razvoja načina poslovanja. Velika većina metoda i postupaka u realnom poslovanju je prisutna i u digitalnom obliku, što značajno ubrzava obavljanje posla.

Često vidim kod ljudi koji tek počinju da koriste internet u svom poslovanju ne koriste dobra rešenja. Iz tog razloga sam odlučio da ponudim konsultacije u vezi online poslovanja i kako ga poboljšati.

Kao tri najslabije karike sam uočio: metode organizovanja, alate koji se koriste i načine komunikacije. Koliko je moguća ukratko ću probati da predstavim opcije koje postoje ovde u tekstu.

Ukoliko imate pitanja javite se, početne konsultacije su besplatne.

Organizacija posla

Svakodnevno se sretnemo sa novim mogućnostima i opcijama, pa je teško tokom rada zadržati duže fokus na jednoj stvari. Veći poslovi se dele na manje delove, ali kako da se pravilno odredi koji su delovi bitniji. Šta prvo raditi i za koliko to završiti.

Ovo su sve neka pitanja na koja bi odgovor bio sistem rada poznat pod nazivom kanban. Sve aktivnosti se raspoređuju u nekoliko kolona, prva je šta se planira za raditi, druga je šta će se raditi, treća kolona sadrži šta se trenutno radi, u četvrtoj koloni je ono gotovo što se testira.

Kanban je dobar zbog toga što je opcija da u trećoj koloni, ono što se trenutno radi, mogu staviti samo tri stavke. Tek kada je jedna od njih gotova, ubacuje se naredna. Tako nema rasipanja pažnje i fokus ostaje na par stavki. Ova tehnika organizacije je poreklom iz Japana, a dodatno ju je usavršila Tojota za svoje potrebe.

 

Planiranje poslovanja

slika sa pixabay.com

Alati

Pod pojmom alati podrazumevam razne programe i web servise koji omogućavaju da se na jednom mestu i smisleno vodi evidencija o tome šta se planira i šta je odrađeno. Pre se uglavnom to radilo u nekim rokovnicima, sad je vreme da se modernizuje poslovanje.

Prvi na listi je Trello, koji je online servis, zahteva da ste povezani na Internet da bi ga koristili. Može da radi samostalno ili u vezi sa drugim servisima. Omogućava lak uvoz podataka ili njihov izvoz. Nudi toliko opcija da se praktično može prilagoditi za bilo koju namenu (kupovina, prodaja, usluge, turizam, poljoprivreda).

Tu je i grupa alata koji se koriste za CRM, to jeste upravljanje kontaktima. U startu su se koristili za poslovne kontakte, ali su vremenom se proširili za praćenje komunikacije sa kupcima.

Ove dve stavke koje sam naveo su najbitnije po meni, ali postoje tu i druge opcije koje se mogu primeniti.

Rad od kuce

izvor pixabay.com

Komunikacija

Najvažniji oblik komunikacije jeste slanje emailova, na taj način se posle zna ko je šta rekao.Tu su IM kao na primer Viber ili Skype, naravno izuzetno mnogo se koriste telefoni, a ponekad se ne može bez direktnih sastanaka.

Ovde se javljaju različiti problemi. Recimo kupci ili prodavci koriste druge kanale komunikacije i ne žele da se prilagođavaju vašim.

Na primer vi koristite Viber, oni insistiraju da to bude Skype. Ili žele samo lične sastanke radi direktne komunikacije. Mnogo je opcija šta se može desiti, a potrebno je to sve uskladiti tokom rada, da se ne gubi mnogo vremena i da na kraju rezultat bude zadovoljavajući.

Promocija

Da bi neko od vas mogao da kupi proizvod ili da vas angažuje da uradite nešto za njega potrebno je prvo da zna da postojite. Trenutno postoji veoma veliki broj načina na koji možete da se promovišete, a bitno je odabrati najefikasniji način.

Jedan od načina oko kojeg mogu da pomognem jeste SEO, što će omogućiti bolje pozicioniranje na pretraživaču i na taj način povećati vidljivost vašeg poslovanja. Drugi način je putem društvenih mreža koje se sve više koriste, a bitno je prepoznati koju najviše koriste vaši kupci.

Šta ja nudim

Postoje dve opcije unapređenja poslovanja. Prva je kada se posao tek pokreće i kada se žele od početka primeniti tehnike koje štede vreme, novac i živce. Druga malo zahtevnija je kada se već postojeći posao želi unaprediti, pa je primenu novih načina rada potrebno podesiti u hodu.

Početne konsultacije su besplatne i slobodno me kontaktirajte ukoliko imate dodatnih pitanja. Nakon toga će se u skladu sa odabranim opcijama odrediti konačna cena. Konsultacije daju okvirne podatke šta se može odraditi, a naplaćuje se konkretni predlozi kao i obuka oko korišćenja.

Nije nikakav problem da nakon konsultacija se sami dodatno informišete i primenite oo što vam predložim. Ja samo mogu da taj proces ubrzam i da pripomognem da izbegnete greške, ta pomoć nije samo teoretska već je praktična jer sam to sve uveo u svoje poslovanje.

Kontakt

organizacija posla

tri zvezde apatin